Ostatní

Potřebujete zajistit dopravní značení? Obraťte se na TOPZNAK

Společnost TOPZNAK působí na českém trhu již velmi dlouhou dobu. Díky tomu má podíl na mnoha významných stavbách a projektech, které zajišťovala nejen na územní hlavního města Prahy.

Nabídka společnosti

Společnost se zabývá prodejem, pronájmem a montáží dopravního značení (SDZ). Součástí nabídky jsou i příslušenství, sklopné parkovací zábrany a sloupky, balisety, dopravní zrcadla nebo zpomalovací prahy. Strojově nebo ručně provádí vodorovné dopravní značení (VDZ). Zajistí kompletní zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů a záborů malého i velkého rozsahu. Navrhne projekty dopravně inženýrských opatření (DIO) a to včetně projednání a odsouhlasení na příslušných místech, PČR. DIO požaduje odbor dopravy jako podklad k vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Díky tomu lze realizovat potřebné práce. DIO navrhne pro veškeré druhy prací na pozemních komunikacích. Může se jednat o výkopy, celkovou uzavírku, filmovou tvorbu, reklamní a propagační akce, trhy nebo třeba zábory pro stavbu.

V nabídce naleznete také světelnou signalizaci a semafory potřebné pro kyvadlové řízení dopravy.

Pronájem dopravního značení

Dopravní značení v Praze může být pronajato na krátkou nebo delší dobu. Pronajmout si můžete veškeré svislé dopravní značení (SDZ), plastové směrové desky Z4, leitboy Z5 a to včetně podstavce, VDZ, plastové či kovové zábrany Z2 o délce 2 metry, přechodové lávky určené pro pěší v různých délkách – 1,5 metru, 2 nebo 3 metry, dopravní kužely Z1 výšek 50 a 75 centimetrů v reflexním provedení. 30 cm reflexní provedení nemá. Samozřejmostí je světelná signalizace. V nabídce naleznete také plastová svodidla, která jsou plněná vodou, v červené nebo bílé barvě.

Podrobný přehled a kompletní nabídku služeb naleznete na stránkách topznak.cz.